?lub

?lub to wyj?tkowa okazja. Nasze florystyki realizuj? ?lubne zlecenia ze szczeg髄n? dba?o?ci? o gust i upodobania nowo?e?c體. Dekoracje ?lubne wykonujemy ze ?wie?ych kwiat體 najwy?szej jako?ci. Zam體ienia na dekoracje ?lubne prosimy sk?ada? z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Tak by?my mogli profesjonalnie przygotowa? si? do wykonania aran?acji, kt髍e podkre?l? wyj?tkowo?? tego podnios?ego momentu w Pa?stwa ?yciu. Zawsze te? pozostajemy otwarci na propozycje i sugestie z Pa?stwa strony- ch?tnie, wsp髄nie z Pa?stwem obejrzymy zdj?cia dekoracji i postaramy si? pom骳 wybra? takie aran?acje, kt髍e sprawi?, ?e Pa?stwa ?lub stanie si? ?lubem marze?.
Wykonujemy wszystkie us?ugi zwi?zane z florystyk? ?lubn?:
- bukiety i wi?zanki ?lubne
- butonierki dla pan體
- wystr骿 sal weselnych
- dekoracje ko?cio?a
- dekoracje samochodu
- kosze ?lubne i bukiety dla rodzic體