Ostatnie po?egnanie

Kwiaty towarzysz? nam zawsze gdy chcemy wyrazi? szacunek, mi?o??, przywi?zanie; cz?sto te? gdy chcemy kogo? po?egna? po raz ostatni. Kwiaciarnia Nowak wykonuje kompozycje pogrzebowe staraj?c si? sprosta? wymaganiom klientw pogr??onych w smutku po stracie kogo? bliskiego.
Prosimy o wcze?niejsze sk?adanie zamwie?, aby nasze florystyki mog?y zapewni? Pa?stwu us?ug? na najwy?szym poziomie i przygotowa? kwiaty oraz form? wybranych kompozycji pogrzebowych.